14° Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη | 25-27/01/2024 | Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

14° Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη | 25-27/01/2024 | Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

This email contains pictures, if you don’t see them, view it online

 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), από το 1975, προάγει τη συνεχή επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση και συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών, παραμένοντας ο συνδετικός κρίκος όλων των λειτουργών υγείας που έχουν ενδιαφέρον για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, διοργανώνει φέτος το 14ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη, το οποίο θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία συνέδρων.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να παραμένει παγκόσμια επιδημία και οι επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς. Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, με το δεδομένο των οξέων αλλά και των χρόνιων επιπλοκών που αντιμετωπίζουν.

Το Κλινικό Φροντιστήριο απευθύνεται σε Νέους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Ανασκοπούνται οι θεμελιώδεις έννοιες σε όλο το φάσμα των γνώσεων, από το φυσιολογικό μεταβολισμό και την παθογένεια έως τη διάγνωση – διαχείριση - αντιμετώπιση. Παράλληλα, ξεδιπλώνονται οι πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις ενώ δίδεται έμφαση στη συζήτηση κλινικών περιστατικών και καθημερινής κλινικής πράξης. Στόχος του είναι ο συγκερασμός των νεότερων επιστημονικών δεδομένων με την καθημερινή κλινική πρακτική διαχείρισης και αντιμετώπισης των ατόμων με προδιαβήτη - διαβήτη, διαβητικές επιπλοκές αλλά και συννοσηρότητες που συχνά συνυπάρχουν σε αυτά τα άτομα. Γνωρίζοντας την τεράστια σημασία της ορθής πρακτικής διαχείρισης των διαβητικών ατόμων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΔΕ και θα συζητηθούν αμφιλεγόμενα θέματα. Στην επιστημονική αυτή εκδήλωση συμμετέχουν ως εκπαιδευτές πολλοί διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες από όλη την επικράτεια.

Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε, στις 25-27 Ιανουαρίου 2024 και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, ώστε να ευοδωθεί ο στόχος αυτού του Κλινικού Φροντιστηρίου.

Με εκτίμηση, 
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
Δρ. Μαυρογιαννάκη Αναστασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

Για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου πατήστε ακολούθως

 


 ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 

Η εγγραφή στο Κλινικό Φροντιστήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους συμμετέχοντες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η online υποβολή της ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 

 

Στο πλαίσιο της Επιστημονικής Εκδήλωσης, θα χορηγηθούν 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) στις ιατρικές ειδικότητες. 

 

 

Πληροφορίες - Γραμματεία
Congress World

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

Τηλ: 210 7210001 (ext.220)

www.congressworld.gr
E-mail: info@congressworld.grCongress World fully respects the applicable Personal Data Protection laws. Thus, you are receiving this informational Newsletter due to one of the below reasons

1. You have provided your email address so as to be informed with scientific updates of your interest, or
2. You were registered in one of the Conferences organized by our PCO-DMC Congress World, or
3. You subscribed via our website www.congressworld.gr
You don’t want to receive our news anymore, please unsubscribe.